Onko hallituksessasi sisäpiiriläinen?

Monella listautumattomalla yhtiöllä tai yhteisöllä on hallituksessaan jäseniä, jotka toimivat pörssiyhtiön johtotehtävissä. Näillä pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisillä on todennäköisesti hallussaan sellaista julkistamatonta ja luonteeltaan täsmällistä tietoa, jolla voidaan olettaa olevan olennaista vaikutusta ko. pörssiyhtiön arvopaperin arvoon. Tämä tieto on sisäpiiritietoa ja sen haltija on sisäpiiriläinen.  Jos hallituksessasi on sisäpiiriläinen, on hyvä tietää, että joissain tilanteissa sisäpiirisääntely voi […]

Mihin hallituksen jäsenyys velvoittaa?

Näinä startuppien kulta-aikoina, kun uusia yrityksiä syntyy nopeammin kun sienet ehtivät nousta sateen jälkeen maasta, tarvitaan myös yhtiöiden hallituksiin uusia ihmisiä. Yleensä yhtiöt nimittävät hallitustensa jäsenet omistajien joukosta. Sijoittajat haluavat olla mukana hallituksessa valvomassa operatiivisen johdon toimintaa ja ohjaamassa yhtiötä toivomaansa suuntaan. Joskus hallitukseen halutaan toimialaosaajia tai kansainvälistymisen asiantuntijoita, jotka kompetenssillaan tuovat yhtiöön lisäarvoa. Silloin […]

Joukkorahoituksen viidakosta rahaa kasvuun?

Kun vapauden patsasta oltiin pystyttämässä, loppuivat rahat kesken. Niinpä Joseph Pulitzer päätti aloittaa varojenkeruukampanjan sanomalehdessään The New York Worldissa. Vastikkeeksi lahjoituksesta hän lupasi julkaista kaikkien lahjoittajien nimet lahjoitetun summan suuruudesta riippumatta. Noin viidessä kuukaudessa yli 160 000 lahjoittajaa oli lahjoittanut tarvittavan yli 100 000 Yhdysvaltojen dollaria. Tämä tapahtui vuonna1885. Joukkorahoitus on pikkuhiljaa heräämässä eloon myös 2000 –luvun […]

Osakkeita vai haamuosakkeita – kummitteleeko yhtiössäsi?

Olipa kerran pieni yritys, joka harkitsi keräävänsä lisää rahaa laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita jo olemassa oleville osakkeenomistajille, näiden omistusten suhteessa eli ”pro rata” ja teki tätä koskevan päätöksen. Kun sitten lähdettiin selvittämään kenellä osakkeita oli ja kuinka paljon, oli vastassa tenkkapoo. Osakkeista oli kyllä olemassa osakeluettelo. Sen tiedot vain eivät täsmänneet kaupparekisterin tietoihin osakkeiden määrästä. […]

Osakassopimuksella varmistat tukijalat liiketoiminnalle

Kasvavan yrityksen yksi tärkeimmistä sopimuksista on hyvin laadittu osakassopimus. Jo pelkästään se, että perustajat ja mahdolliset sijoittajat yhdessä käyvät läpi sopimuksen sisällön auttaa hahmottamaan pystyvätkö yrityksen tukijalat pitämään sen liiketoiminnan pystyssä. Liiketoiminnasta on aina syytä laatia kunnollinen suunnitelma, joka otetaan osaksi osakassopimuspakettia. Tukijaloista ensimmäinen on sitoutuneet työntekijäosakkaat. Tehokkain tapa sitoa työntekijäosakkaat on sopia osakkeiden myyntivelvoitteesta, […]